Zespół ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia − zadania

Do zadań Zespołu ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia (ZIP2) należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z zamykaniem pomocy finansowej 2007-2013 w zakresie projektów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

  1. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odzyskiwanie należnych środków;
  2. Podpisywanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do produktów wytworzonych w projektach;
  3. Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji i zamykanie wszystkich działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa