V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. Temat tegorocznej edycji konkursu: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”. Organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Konkurs ma na celu:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
    dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
    dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

W tym roku, oprócz dotychczasowych kategorii (esej, wideo, scenariusz lekcji), proponujemy nową, aktualnie bardzo modną formę wyrazu – komiks. Zastąpi on grafikę, ponieważ jest formą z większą możliwością przekazu.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić udział najpóźniej do 8 stycznia 2017 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji sprawuje opiekę metodyczną nad V Ogólnopolskim Konkursem „Normalizacja i ja”.

Wkrótce zostaną zamieszczone kolejne  informacje o konkursie

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konkurs na stronie wiedza.pkn.pl

Źródło: wiedza.pkn.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa