Ogólnopolska debata Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych – rekrutacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Jednym z zadań podejmowanych w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez ORE „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, jest wypracowanie standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wypracowywane w ramach realizacji ww. projektu standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, umożliwią ujednolicenie procedur dotyczących w szczególności postępowania diagnostycznego, sposobów planowania i organizacji postępowania postdiagnostycznego, a także wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy te obejmą funkcjonowanie poradni w obszarze działań merytorycznych, organizacyjnych, prawnych oraz finansowych.

Dotychczas, w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego, opracowano ww. standardy oraz przeprowadzono I etap konsultacji społecznych za pośrednictwem strony internetowej ORE oraz podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

W dniu 18 stycznia 2017 r. planowana jest ogólnopolska debata dotycząca ww. standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych uwzględniających także założenia diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w prowadzeniu diagnozy. Są to nowe rozwiązania proponowane do pilotażowego sprawdzenia w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół.

W związku z planowanym wydarzeniem oraz działaniami dotyczącymi pilotażowego wdrożenia opisywanych rozwiązań w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia w udziału w ogólnopolskiej debacie.

Debata planowana jest dla: pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół, placówek, kuratoriów oświaty, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i innych przedstawicieli instytucji zainteresowanych ta problematyką.

Celem debaty jest zaprezentowanie opracowanych standardów oraz przedyskutowanie założeń dotyczących rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych, finansowych oraz prawnych w tym zakresie.

Zapisy na debatę na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa