Konferencja na temat tutoringu w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza w imieniu organizatorów do udziału w konferencji „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”, która odbędzie się 28 listopada 2016 r. w Częstochowie. Konferencja zainauguruje ogólnopolski projekt innowacyjny „Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w programie będzie bezpłatny.

Konferencja „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” skierowana jest do dyrektorów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, pedagogów, psychologów, organów prowadzących, kuratorów, osób zainteresowanych: 

  • współtworzeniem w szkole klimatu opartego na „pedagogice dialogu”, zbudowaniem trwałej wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • zbudowaniem sojuszu pomiędzy rodzicem a nauczycielem, wokół osoby ucznia,
  • jak najlepszym wykorzystaniem potencjału ucznia, pracą na jego mocnych stronach. 

Poniżej przekazujemy zaproszenie na konferencję wraz z programem zawierającym biogramy prelegentów i prelegentek. 

Konferencja zainauguruje ogólnopolski projekt innowacyjny „Tutoring szkolny-wychować człowieka mądrego” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, który pozwoli wesprzeć m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii we wdrażaniu modelu pracy opartego na tutoringu w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Więcej informacji na temat celów i form realizacji projektu w załączniku. 

Dla placówek, których przedstawiciele wezmą udział w konferencji 28 listopada 2016 przewidywane jest pierwszeństwo w składaniu aplikacji do udziału w projekcie. 

Termin konferencji: 28 listopada 2016

Miejsce: Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 

Organizatorzy:

Instytut Tutoringu Szkolnego
Towarzystwo Edukacji Otwartej
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Więcej informacji i zapisy na konferencję: www.facebook.com/tutoringszkolny/www.tutoringszkolny.pl 

Kontakt:  Zofia Ściebura tel. 500 233 720 biuro@tutoringszkolny.pl 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa