Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w pierwszym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

W czasie spotkania planujemy przedstawić następujące zagadnienia:

  • Narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego – modelowy zestaw.
  • Diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.
  • Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (m.in. obszar działań merytorycznych).
  • Planowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

Zapraszamy do udziału! Rejestracja na spotkanie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa