Poszukujemy kandydatów na stanowisko eksperta ds. prowadzenia konsultacji z praktykami

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. prowadzenia konsultacji z praktykami w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II, Działanie 2.10.Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  na lata 2014−2020.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa