Konkurs na wykonanie koncepcji modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych

Ogłaszamy konkurs na  opracowanie koncepcji modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów II etapu edukacyjnego w obszarze emocjonalno-społecznym (w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym) oraz materiałów postdiagnostycznych. Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych oraz materiały do prowadzenia procesu postdiagnostycznego będą przede wszystkim wykorzystywane przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa