Nagrody w konkursie „Szkoła na czasie…” wręczone!

Dzisiaj (22 stycznia) odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”. Laureaci otrzymali pamiątkowe tabliczki, a także nagrody – tablety do dalszej, codziennej pracy z e-podręcznikami.

Biblioteki pedagogiczne wspierające konkurs uhonorowano przyznaniem symbolicznego tytułu „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”. Zwycięzcy zaprezentowali swoje pomysły na zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników.

Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor ORE dr hab. Marek Piotrowski (E-podręczniki – świat w dwóch kliknięciach); Marcin Bochenek, dyrektor Projektów Strategicznych w NASK. (Młodzi ludzie w środowisku wirtualnym); dr Joanna Lizut z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (Zagrożenia cyberprzestrzeni). Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Jakości Edukacji.

Konkurs został zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z bibliotekami pedagogicznymi.

Do udziału zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu projektu – pomysłu na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników opracowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Konkurs realizowano w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Komisja konkursowa na etapie ogólnopolskim wyłoniła 11 laureatów oraz przyznała 2 nagrody dodatkowe.

Oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

Edukacja wczesnoszkolna

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ligowie

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie śląskiej

Szkoła podstawowa klasy IV-VI

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze

Gimnazjum

I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Piastowie

II miejsce – Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym

III miejsce – Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie

Szkoła ponadgimnazjalna

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki w Mysłowicach

III miejsce – Technikum nr 1 w Ostrzeszowie

Nagrody dodatkowe

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kowanówku

Gimnazjum Specjalne nr 134 w Warszawie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa