Projekt badawczy

Zachęcamy do wykorzystywania e-podręczników w trakcie różnego rodzaju zajęć badawczych. Poniżej przedstawiamy ogólną zasadę tej metody pracy.

Projekt badawczy (edukacyjny)

Projekt badawczy (edukacyjny) obejmuje szeroki zakres narzędzi pedagogicznych. Nie ma jednej, obowiązującej definicji tego terminu. Na potrzeby konkursu przyjęliśmy, że projekt edukacyjny (PE) jest to metoda nauczania, polegająca na zaangażowaniu uczniów w grupowe rozwiązywanie rzeczywistego problemu w celu zdobycia przez nich wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania określonych postaw. W tym przypadku – oczywiście z wykorzystaniem e-podręczników.

Najważniejsze cechy projektu edukacyjnego:

 • jest zaplanowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie problemu występującego w realnym świecie,
 • ma wyodrębnione 4 etapy:
  • formułowanie problemu i zespołu projektowego (zespołów problemowych). Problem projektu jest formułowany przez uczniów lub z ich udziałem;
  • planowanie – zakończone opracowaniem harmonogramu, w którym za realizację każdego z działań jest odpowiedzialny jeden z uczniów. Podczas planowania uczniowie określają kiedy ich projekt będzie zakończony sukcesem – np. zrobimy łódkę, która popłynie, dowiemy się …, będziemy współpracować, a nie kłócić się… itp.;
  • realizacja – podczas której powstaje dokumentacja (np. zdjęciowa lub rysunkowa wykorzystywana podczas prezentacji). W dokumentacji przyjmujemy zasadę „własne znaczy lepsze”.
  • prezentacja i ocena (w tym samoocena, na podstawie wcześniej określonych zasad/celów określonych przez uczniów podczas okresu planowania). Wymaga prezentacji uzyskanych efektów w lokalnym środowisku (w internecie, w klasie, na forum szkoły, etc.);
 • realizowany jest przez uczniów, pod opieką i przy wsparciu nauczyciela (nauczyciel pełni rolę doradcy);
 • jest wykonywany w zespole (chociaż można też mówić o projektach indywidualnych);
 • powinien posiadać elementy innowacyjne dla uczniów, tzn. projektu nie powtarzamy, co nie oznacza, że nie możemy powtórzyć jego jakichś elementów.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi zajęciami z wykorzystaniem e-podręczników

Lekcja inna niż wszystkie: gady i komputery

fot. Tomasz Lewandowski, źródło: Głos Uczelni

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa