KONKURS Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!

E-podręczniki można wykorzystać w dowolny sposób na lekcji i poza szkołą.
Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia.

 

Ogłaszamy konkurs!

Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!

 Wymyśl ciekawe zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników i wygraj dla szkoły 30 tabletów!!!


OPIS KONKURSU

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy pomysł na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników zamieszczonych na platformie www.epodreczniki.pl

Zajęcia mogą być prowadzone w szkole, w środowisku lokalnym lub w ramach pracy domowej. Scenariusz może zakładać wykorzystanie sprzętu bezpośrednio przez uczniów (np. tablety) lub pracę z e-podręcznikami w klasie, np. z wykorzystaniem rzutnika i ekranu lub tablicy multimedialnej.

Konkurs realizowany jest na czterech poziomach edukacyjnych:

  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoły podstawowe (klasy IV-VI)
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne

Proponujemy, aby konkurs w szkole koordynowała biblioteka szkolna – zbierała pomysły zgłoszone przez uczniów i nauczycieli oraz wybrała najlepszy (na każdym poziomie realizowanym w danej szkole). Biblioteki mają pełną dowolność w organizacji tych wyborów. W szkołach bez biblioteki – akcję może prowadzić dyrektor szkoły. Kryteria oceniania podane są w Regulaminie konkursu. Projekty – pomysły na zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników również mogą mieć dowolną formę. Chcemy oceniać nie tylko wartość merytoryczną pomysłu, ale także kreatywność, wykorzystanie możliwości lokalnych (np. wizyty w muzeum, kinie i innych miejscach kultury, w lesie, w parku, na boisku, a także spotkania z ciekawymi osobami itp.), proponowane metody pracy – np. praca w grupach. Wyższą ocenę można otrzymać także za zastosowanie metody projektu badawczego, opisanie pomysłu w formie scenariusza zajęć czy za atrakcyjne udokumentowanie w Internecie przebiegu realizacji pomysłu (na dowolnej stronie, w dowolnej formie – im ciekawej tym lepiej!)

Wybrany pomysł (lub pomysły w przypadku szkół podstawowych) szkoła wprowadza do formularza elektronicznego SIO:

Formularz konkursu „Szkoła na czasie- e-podręczniki w klasie!”

CO ZROBIĆ?

  1. Poznaj e-podręczniki
  2. Opracuj pomysł na zajęcia (także lekcyjne) z wykorzystaniem dowolnego e-podręcznika (pomysły w formie scenariusza, zrealizowane i zawierające dokumentację z działań mają większą szansę na wygraną, o szczegółach przeczytaj w Regulaminie).
  3. Zgłoś pomysł do szkolnej biblioteki lub dyrektora. 

Szkoła wybiera najlepszy pomysł (lub pomysły w przypadku szkół podstawowych) i jego opis zamieszcza w specjalnie przygotowanym formularzu w strefie zalogowanych SIO.

DLA KOGO?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z każdej szkoły może wystartować wiele zespołów, ale każda placówka może zgłosić tylko jeden, najlepszy pomysł na każdym poziomie realizowanym w danej szkole.

HARMONOGRAM KONKURSU

Na zamieszczenie opisu pomysłu szkoły mają czas do 11 grudnia 2015 roku. Pełny harmonogram dostępny jest w Regulaminie.

NAGRODY

Nagrodą w konkursie na każdym poziomie jest sprzęt elektroniczny, który zostanie przekazany szkołom:

  • I nagroda – 30 tabletów wraz z szafą na sprzęt elektroniczny
  • II nagroda – 5 tabletów
  • III nagroda – 1 tablet

REGULAMIN

Pełna treść Regulaminu konkursu.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa