Lektury

Lektury obowiązkowe dla III etapu edukacyjnego:

Lektury obowiązkowe dla IV etapu edukacyjnego:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa