E-podręcznik w naturalnym środowisku młodzieży

Jakie jest dziś naturalne środowisko komunikacyjne młodzieży? Tu raczej nie ma żadnych wątpliwości – jest nim internet. Żeby więc dotrzeć z edukacją w sposób najbardziej efektywny, konieczne jest szersze wykorzystanie tego naturalnego młodzieżowego środowiska. To jeden z najważniejszych wniosków drugiej konferencji z cyklu „Szkoła dziś i jutro – wyzwania dydaktyczne”, która odbyła się 6 października 2014 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Środowiska naukowe widzą konieczność implementacji w szkole nowych technologii. To wniosek z panelu dyskusyjnego z udziałem: prof. Stanisława Dylaka, Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Ewy Superczyńskiej – dyrektora ODN w Poznaniu oraz nauczycieli. Uczniowie doskonale radzący sobie z nowymi technologiami łatwiej i w bardziej naturalny dla nich sposób uczą się właśnie za ich pośrednictwem. Jednak, by nauka była jeszcze bardziej efektywna, konieczny jest rozwój informatycznej infrastruktury w szkołach, rozwój internetowych sieci szkolnych, a nawet zatrudnianie szkolnych administratorów sieci. Wprowadzanie e-podręcznika niesie więc też nowe wyzwania, którym będzie musiała sprostać nowoczesna szkoła.

Konferencja w Poznaniu to druga z cyklu konferencji „Szkoła dziś i jutro – wyzwania dydaktyczne”. Najbliższa konferencja odbędzie się 24 października 2014 r. na Uniwersytecie w Białymstoku.

Zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji nt. konferencji

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa