Brak kategorii
e-zasoby (programy nauczania)

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Wprowadzenie do przygotowania w zakresie specjalności: systemy monitoringu wizyjnego ogólnie dostępnych obiektów terminali lotni-czych i parkingu w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Wprowadzenie do przygotowania w zakresie specjalności: systemy monitoringu wizyjnego ogólnie dostępnych obiektów terminali lotni-czych i parkingu w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Wprowadzenie do przygotowania w zakresie specjalności: systemy monitoringu wizyjnego ogólnie dostępnych obiektów terminali lotni-czych i parkingu w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Wprowadzenie do przygotowania w zakresie specjalności: screening w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Wprowadzenie do przygotowania w zakresie specjalności: screening w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Wprowadzenie do przygotowania w zakresie specjalności: obsługa systemów kontroli bezpieczeństwa osób oraz bagaży w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Wprowadzenie do przygotowania w zakresie specjalności: obsługa systemów kontroli bezpieczeństwa osób oraz bagaży w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Przygotowanie do uzyskania licencji kategorii B2 w zakresie Modułu 10 wg Part-66 w zawodzie Technik awionik 315316

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Przygotowanie do uzyskania licencji kategorii B2 w zakresie Modułu 10 wg Part-66 w zawodzie Technik awionik 315316

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Przygotowanie do uzyskania licencji kategorii B2 w zakresie Modułu 9A wg Part-66 w zawodzie Technik awionik (315316)

Przykładowy program dodatkowej umiejętności zawodowej – Przygotowanie do uzyskania licencji kategorii B2 w zakresie Modułu 9A wg Part-66 w zawodzie Technik awionik (315316)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa