Przed ORE nowe wyzwania i zadania w związku z realizacją głównych kierunków polityki oświatowej państwa

„Liczymy na wasze pomysły na misję działania w obszarze edukacji. Razem zmieniamy edukację. Plany mamy ambitne, wymagające też szybkich reakcji” – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka podczas wizyty kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w dniu 3.07.2024 roku. „Mamy dla was dużo nowych zadań. Będziemy razem dobrze działać na rzecz mądrej zmiany w polskiej edukacji” – dodała, aby potwierdzić istotną rolę ORE w kształtowaniu szkolnictwa w Polsce.

Wiceminister Katarzyna Lubnauer, sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem ORE z ramienia ministerstwa, zarysowała własne plany, pomysły i oczekiwania dotyczące działalności Ośrodka. Podkreśliła, że podstawowym celem jest aktywne wspieranie nauczycieli w tworzeniu szkoły nowoczesnej, innowacyjnej i odpowiadającej na wyzwania przyszłości. Ma temu służyć realizacja zmienionych kierunków polityki oświatowej, w której priorytetowo są traktowane przedmioty ścisłe, zwłaszcza matematyka, oraz edukacja prozdrowotna i edukacja proobywatelska. W dalszym ciągu istotne zagadnienia to: podnoszenie jakości edukacji włączającej, edukacja zawodowa, współpraca z biznesem, e-podręczniki.

Ambitny plan pracy ORE, obejmujący nowe działania i projekty, ma być realizowany w ściślejszej współpracy z MEN, a także z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Jak powiedział dyrektor generalny MEN Robert Bartold, wszystkim nam zależy, aby tworzyć szkołę, do której uczniowie po prostu będą chcieli chodzić.

Swoją działalność ORE będzie prowadzić w ramach zmienionej struktury organizacyjnej, która zostanie wprowadzona od września br. Wcześniej do kadry zarządzającej dołączy Małgorzata Szeja, która 1 sierpnia 2024 roku obejmie stanowisko wicedyrektora ORE.

Barbara Nowacka (Minister Edukacji), Katarzyna Lubnauer (Sekretarz stanu), Robert Bartold (Dyrektor Generalny), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)
Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)
Barbara Nowacka (Minister Edukacji)
Uczestnicy konferencji
Katarzyna Lubnauer (Sekretarz stanu)
Robert Bartold (Dyrektor Generalny)
Krzysztof Maryl (Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)
Małgorzata Szeja

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa