Konferencja Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Zdjęcie zbiorowe uczestników Konferencji Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO w 2024 r.
Zdjęcie zbiorowe uczestników Konferencji Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO w 2024 r.

Tegoroczna Konferencja dla nauczycieli Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO odbyła się w tym roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji (10-11 czerwca br). Organizatorem spotkania był Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowy Instytutem Dziedzictwa.

Uczestnicy spotkania powitani zostali przez zaproszonych gości: Adę Guźniczak – szefową Gabinetu Politycznego Minister Edukacji, prof. Michała Kleibera – Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Lydię Ruprecht – Międzynarodową Koordynator Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO oraz Andrzeja Suchenka – Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W konferencji wzięli także udział goście z zagranicy: Helene Darne – z Działu Koordynacji Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, Koordynatorzy Sieci Szkół Stowarzyszonych z Niemiec – Klaus Schilling, Wielkiej Brytanii – Ann Beatty oraz Słowenii – Mojca Ryter.

Podczas spotkanie została zainaugurowana nowa odsłona międzynarodowej strony akcji „Podaruj wiersz” – znanej na świecie jako „Gift a Poem campaign”. Dzięki współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, akcja Fundacji im. Zbigniewa Herberta stała w roku 2024 formą świętowania 100-lecia urodzin poety objętych patronatem przez UNESCO.

Czym jest sieć szkół UNESCO?

Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO jest najstarszą siecią działającą w ramach UNESCO utworzoną w 1953 r. Polska przystąpiła do niej w 1956 r. tworząc polską ASPnet, koordynowaną przez Polski Komitet do spraw UNESCO. Obecnie polska sieć liczy 104 placówki oświatowe różnego szczebla (przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, itp.).

Doroczne spotkania szkolnych koordynatorów ASPnet są jednym z kluczowych elementów wzmacniania sieci i jej rozwoju. Stanowią też okazję do wymiany dobrych praktyk edukacyjnych w obszarach działania ASPnet, nawiązywania współpracy pomiędzy szkołami oraz rozwijania współpracy międzynarodowej.

 

Dyrektor ORE Andrzej Suchanek i Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Alicja Jagielska-Burduk
Prof. Michał Kleiber – Przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Zdjęcie zbiorowe uczestników Konferencji Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO w 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa