Działania ORE i PKDP na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – ulotka informacyjna

Źródło: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/
Źródło: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/

Ośrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z Państwową Komisją do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Działania polegają między innymi na docieraniu z informacjami do przedszkoli, szkół i placówek, by wyposażyć nauczycieli w szerszą wiedzę na temat rozpoznawania zjawiska. Jakie formy może przybierać wykorzystanie seksualne dziecka? Jakie są jego objawy? Gdzie szukać pomocy?

Rekomendujemy materiały informacyjne opracowane przez PKDP, w których można znaleźć podstawowe informacje na temat objawów wykorzystania seksualnego oraz jego form, a także listę miejsc, w których znajdziemy pomoc w chwili rozpoznania problemu.

Materiały informacyjne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa wykorzystywanie seksualne dziecka jako włączanie go
w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, która nie jest zgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa.
Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci zazwyczaj utożsamiane jest z przestępstwem kontaktowym, czyli czynem zabronionym popełnianym przez osobę dorosłą, która doprowadza do cielesnego kontaktu z dzieckiem. Jednak coraz częściej mówimy o przemocy seksualnej bezdotykowej, do której przyczynia się w dużej mierze rozwój nowych technologii, otwierających szerokie możliwości docierania do małoletnich ofiar. Przemoc w takiej formie jest równie groźna, powoduje spustoszenie w życiu pokrzywdzonego dziecka. Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci rozwija się na coraz większą skalę, dlatego tak bardzo ważna jest umiejętność wykrywania go i odpowiedniego reagowania, jak również przeciwdziałania.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa