Udział ORE w II konferencji „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”

17 maja br. w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się II Konferencja pn. Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy. W tym roku tematem przewodnim były mediacje rówieśnicze jako element doradztwa zawodowego w kontekście kompetencji kluczowych.

Organizatorami wydarzenia był Ośrodek Mediacyjno-Psychologiczny Szargiej-Małachowska, Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku oraz Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Patronem honorowym był Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentował Dyrektor Andrzej Suchenek. Podczas otwarcia konferencji wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie poczucia sprawstwa i decyzyjności wśród dzieci i młodzieży. Zaznaczył jak ważne jest rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności komunikacyjnych. W wydarzeniu brała czynny udział także Marta Koch-Kozioł, główna specjalistka Wydziału Doradztwa Zawodowego. Wystąpiła z tematem umiejętności mediacyjnych jako elementu sukcesu na rynku pracy. Podkreśliła znaczenie skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem mediacji jako kompetencji potrzebnej w pracy zespołowej.

Marta Koch-Kozioł- psycholog, mediator, doradca zawodowy, polityk społeczny, Wydział Doradztwa Zawodowego ORE
Andrzej Suchenek - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa