Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023 – stacjonarnie i online

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” pt. „Odporne dzieci – odporna młodzież. Rola profilaktyków i wychowawców w niestabilnym świecie” dla Profilaktyka Roku 2023. W tym roku nagroda zostanie wręczona w trakcie konferencji 10 maja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dostępny będzie również streaming online.

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to niezwykła waga odpowiedzialności społecznej. Jak pokazują wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, z którymi można zapoznać się w raporcie „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”, sytuacja na świecie sprawiła, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży uległo pogorszeniu w ciągu ostatnich lat. Niestabilna sytuacja za naszą wschodnią granicą, pandemia i problemy systemu edukacji, miały wpływ na dobrostan dzieci i młodzieży.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej chce docenić starania wszystkich profilaktyków, którzy prowadzą działania profilaktyczne i wspierające. Wobec znaczących trudności jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją. Nagroda ma na celu docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chcemy przyczynić się do podniesienia rangi zawodu profilaktyka oraz podwyższenia statusu działań profilaktyczno-wychowawczych w systemie edukacji i w całym społeczeństwie.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i czasopismo „Remedium”.

Gala Ogólnopolskiej Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023 podczas konferencji inauguracyjnej XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod tytułem: Odporne dzieci – odporna młodzież. Rola profilaktyków i wychowawców w niestabilnym świecie

Miejsce wydarzenia:

Miejsce:  Aula UJK, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, Kielce
Forma: Hybrydowa – stacjonarna ze streamingiem (link poniżej)
Data:  10 maja 2024

Transmisja online będzie dostępna na platformie Zoom i w serwisie YouTube:

Link na platformie Zoom
Identyfikator spotkania: 927 4378 0161
Kod dostępu: 840019

Link do YouTube

Organizatorzy:

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Kielcach.

Program konferencji

9.30 Rejestracja Uczestników

10.00 Otwarcie konferencji oraz rozpoczęcie XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki,  powitanie gości i uczestników

10.20 Wystąpienie przedstawiciela Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

10:30 – 11:30 Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022 – przedstawienie wybranych wyników badań, wniosków i rekomendacji najnowszego raportu IPZIN, z odwołaniem do najnowszych wyników badań IPZIN wśród uczniów, nauczycieli i rodziców z województwa świętokrzyskiego (z roku szkolnego 2022/2023) –  dr Szymon Grzelak, prezes IPZIN, mgr Dorota Żyro, wiceprezes IPZIN.

Obszary tematyczne wykładu:

  • Kondycja psychiczna uczniów i czynniki z nią związane
  • Budowanie odporności kryzysowej
  • Profilaktyka a problemy demograficzne

11:30 – 12:00 Koncepcja profilaktyki zintegrowanej jako fundament nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyk Roku:

  • Ukazanie nagrody jako jednego z owoców 25 lat rozwoju koncepcji i modelu profilaktyki zintegrowanej oraz związanej z nim strategii Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki.
  • Wspólny śpiew „Szanty dla przyjaciela” mówiącej o Siedmiu dźwigniach…

12:00 – 12:20 Przerwa na kawę

12:20 – 13.30 Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023

  • Krótkie przypomnienie laureatów z 3 poprzednich lat
  • Wręczenie nagrody „Złote Ogniwo” laureatowi za rok 2023
  • Laudacja Kapituły oraz przedstawienie sylwetki laureata
  • Głos dla laureata.

13.30 – 14.15 Profilaktyka przyszłości – jak rozwijać i nie zepsuć.

  • Panel dyskusyjny. Moderator – Łukasz Niewczas, z-ca dyrektora ŚCPiE

14.15 – 14.30 Podsumowanie konferencji i zaproszenie na kolejne wydarzenia XXI ŚDP.

Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023 logotypy patronów i organizatorów

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa