20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

1 maja 2004 r. Polska, na mocy Traktatu Akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r., stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo wraz z Polską uzyskały także Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Węgry Malta oraz Cypr. Były to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. w Dublinie przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych. W Polsce państwowe uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Wcześniej, polski traktat akcesyjny został zatwierdzony przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej (kwiecień 2003 r.). W dalszej kolejności traktat został ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE, natomiast w Polsce zorganizowane zostało ogólnonarodowe referendum, w którym ponad 77% obywateli opowiedziało za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 23 lipca 2003 r. traktat akcesyjny został ratyfikowany przez ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

W związku z 20. rocznicą przystąpienia Polski do UE zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium, organizowanym przez Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE, które odbędzie się 22 maja 2024 r.

Więcej informacji o webinarium

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa