Wizyta Pani Wiceminister Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Edukacji – nowe perspektywy i wyzwania

Andrzej Suchenek - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji), Katarzyna Lubnauer - Wiceminister Edukacji Narodowejuer
Andrzej Suchenek - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji), Katarzyna Lubnauer - Wiceminister Edukacji Narodowejuer

4 kwietnia 2024 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) miał zaszczyt gościć Panią Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzynę Lubnauer. Spotkanie to było wyjątkową okazją do bezpośredniej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy kierownictwem Ośrodka a najwyższymi władzami edukacyjnymi kraju.

Dyrektor ORE Pan Andrzej Suchenek wyraził zadowolenie z możliwości przedstawienia Pani Wiceminister dotychczasowych osiągnięć oraz wyzwań, przed którymi stoi nasza instytucja. Podziękował za otrzymane rady i przekazane kontakty, które powinny się przyczynić do dalszego rozwoju Ośrodka. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na trudności, z którymi obecnie boryka się ORE, a jednocześnie wyraził głębokie przekonanie, że dzięki wspólnym wysiłkom będzie możliwe ich przezwyciężenie.

Pani Wiceminister Katarzyna Lubnauer przypomniała, że ORE odgrywa kluczową rolę w systemie polskiej oświaty. Zaznaczyła, że misją Ośrodka jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, lecz także bycie wzorem i przewodnikiem dla innych jednostek edukacyjnych. Wiceminister Edukacji Narodowej wyraziła przekonanie, że ORE stanie się symbolem działań wysokiej jakości, zwłaszcza szkoleń. Podkreśliła również znaczenie projektów europejskich i współpracy z różnymi instytucjami edukacyjnymi. Dodała, że ORE posiada ogromny potencjał, który należy pełniej wykorzystać. Zwróciła także uwagę na konieczność aktywizacji i samodoskonalenia kadry, aby Ośrodek mógł jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania.

Spotkanie stało się doskonałą okazją, aby podkreślić znaczenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w kształtowaniu przyszłości polskiej edukacji, a także inspiracją do refleksji nad kierunkami dalszego rozwoju. Po wizycie Pani Wiceminister ORE zyskuje nowe perspektywy działania, które mogą przyczynić się do wzrostu jakości doskonalenia nauczycieli i w konsekwencji – poprawy jakości polskiej edukacji.

Zespół Ośrodka Rozwoju Edukacji dziękuje Pani Wiceminister Katarzynie Lubnauer za inspirującą wizytę i zaangażowanie w rozwój edukacji w Polsce.

Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji), Katarzyna Lubnauer (Wiceminister Edukacji Narodowej)
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa