Powitanie Andrzeja Suchenka – nowego dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

wicedyrektor Marzenna Habib wita w siedzibie ORE nowego dyrektora Andrzeja Suchenka
wicedyrektor Marzenna Habib wita w siedzibie ORE nowego dyrektora Andrzeja Suchenka

22 marca odbyło się uroczyste powitanie nowego dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Andrzeja Suchenka, którego na to stanowisko powołała Minister Edukacji Barbara Nowacka. W spotkaniu uczestniczyli obecni dyrektorzy ORE oraz liczne grono pracowników.

Dotychczasowa p.o. dyrektor Marzenna Habib w swoim wystąpieniu wyraziła nadzieję, że jej następca będzie kultywował w ORE atmosferę dialogu i twórczej pracy. Wraz z wicedyrektorem Krzysztofem Marylem zadeklarowała gotowość wspierania nowego dyrektora w misji rozwijania placówki. Wicedyrektor Maryl w imieniu własnym i całego zespołu ORE podziękował Wicedyrektor Habib za wkład pracy i zaangażowanie w okresie pełnienia przez nią obowiązków dyrektora.

Dyrektor Andrzej Suchenek po uroczystym powitaniu i gratulacjach przedstawił dotychczasowe doświadczenia zawodowe. Wskazał także, że na swojej drodze zawodowej miał okazję spotykać pracowników ORE, a kontakty te, jak podkreślił, były dla niego zawsze cennym źródłem inspiracji. Następnie przedstawił swoją wizję ORE, jako wiodącej, publicznej instytucji, realizującej zadania polityki oświatowej państwa. Podkreślił, że ORE powinien zapewniać skuteczne wsparcie nauczycielom i jednocześnie zadeklarował otwartość na współdziałanie z innymi środowiskami.

Wyraził nadzieję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie miejscem wzajemnej współpracy opartej na partnerskich, bezpośrednich relacjach, tak aby przynależność do zespołu ORE była dla wszystkich pracowników źródłem satysfakcji i dumy.

wicedyrektor Marzenna Habib wita w siedzibie ORE nowego dyrektora Andrzeja Suchenka
Powitanie nowego dyrektora ORE Andrzeja Suchenka

 

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa