Zmiana na stanowisku Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Marzenna Habib Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Marzenna Habib Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji, Barbary Nowackiej z dnia 19.12.2023 roku, na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) osobą pełniącą obowiązki Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, począwszy od dnia 20.12.2023 r. do odwołania została Pani Marzenna Habib. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy że Tomasz Madej pełniący dotychczas obowiązki Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pozostał w strukturach ORE i będzie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa