Prezentacja Projektu Edukacyjnego „Odnaleźć Siebie” w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu

Dnia 4 grudnia 2023 roku, w Szkołe Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu, w województwie dolnośląskim, odbyła się pilotażowa prezentacja innowacyjnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Odnaleźć Siebie”. Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczestników, w tym uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli oświaty.

Podczas prezentacji projektu, uczestnicy mieli szansę lepiej zrozumieć praktyczne aspekty psychologii i korzyści, jakie wynikają z poszerzania swojej wiedzy w obszarze edukacyjnym. To podejście nie tylko skupia się na procesie kształcenia, lecz również podkreśla praktyczne zastosowanie koncepcji psychologicznych w codziennym życiu. Spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat innowacyjnych metod nauczania, prezentację prowadził Miłosz Rajczakowski.

W wydarzeniu uczestniczyli ważni przedstawiciele środowiska edukacyjnego, m.in. Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, a także Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z Robertem Zawadzkim oraz Katarzyną Mroczkowską. Niezwykle istotnym momentem było wsparcie udzielone przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73, Panią Katarzynę Osieleniec–Moszczyńską, która aktywnie wspierała inicjatywę i przyjęła wydarzenie z zadowoleniem i otwartością.

Pilotażowe wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a obecność przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty podkreśliło wagę i znaczenie projektu „Odnaleźć Siebie”. Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z pracownikami składają podziękowania Romanowi Kowalczykowi  Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Katarzynie Osieleniec–Moszczyńskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa, Kadrze Pedagogicznej oraz Uczniom za organizację wyżej wspomnianego przedsięwzięcia.

Na Zdjęciu od lewej Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Katarzynę Osieleniec–Moszczyńską, Dyrektor Szkoły , Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Szwedowska Jolanta Starszy Specjalista, Agnieszka Gzik-Karczewska, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Miłosz Rajczakowski, Grono Pedagogiczne
Na Zdjęciu od lewej Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Miłosz Rajczakowski, Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Agnieszka Gzik-Karczewska, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Robert Zawadzki, Katarzyna Mroczkowska Specjaliści ORE, Katarzyna Osieleniec–Moszczyńska, Dyrektor Szkoły wraz z gronem pedagogicznym.
Na zdjęciu Miłosz Rajczakowski
Na zdjęciu Katarzyna Osieleniec–Moszczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu
Na Zdjęciu od lewej Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Agnieszka Gzik-Karczewska, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Robert Zawadzki, Katarzyna Mroczkowska Specjaliści ORE, Katarzynę Osieleniec–Moszczyńską, Dyrektor Szkoły wraz z gronem pedagogicznym Szwedowska Jolanta Starszy Specjalista.
Na zdjęciu Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa