Kongres bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 29-30 listopada 2023

W dniach 29 i 30 listopada 2023 r. w Pułtusku odbył się II Kongres dotyczący bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  Wydarzenie miało na celu popularyzację myśli Księdza Jerzego, poszerzenie wiedzy naukowej oraz prezentację najnowszych wyników badań odnoszących się do  nauczania społecznego Kapłana Solidarności.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie reprezentowali  Agnieszka Karczewska-Gzik  oraz Robert Zawadzki z  Wydziału Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej.  Prelegenci Kongresu poruszali tematy związane z Ojczyzną, godnością człowieka, sumieniem, męstwem, prawdą. Inicjatorzy Kongresu zaznaczyli, że popularyzacja nauczania społecznego ks. Jerzego Popiełuszki powinna stanowić inspirację dla osób, dla których wartości patriotyczne są fundamentem codziennej aktywności zawodowej i społecznej.

Od lewej Wincenty Pipka,Ewa Tomaszewska,Agnieszka Karczewska Gzik Kierownik Wydziału Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej, pierwszy z prawej Jacek Wrona Wincenty Pipka
Od lewej Dawid Helsner, Paweł Kęska, Robert Zawadzki Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej, Chris O'Neill

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa