Zaproszenie do udziału na konferencji pt. „Rola i znaczenie Sektorowych Rad oraz Klastrów w dostosowaniu szkolnictwa branżowego do wymagań rynku pracy. Rozwój e-zasobów i informacji multimedialnych w kształceniu zawodowym”

Źródło: https://pixabay.com/
Źródło: https://pixabay.com/

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje konferencję stacjonarną pt. „Rola i znaczenie Sektorowych Rad oraz Klastrów w dostosowaniu szkolnictwa branżowego do wymagań rynku pracy. Rozwój e-zasobów i informacji multimedialnych w kształceniu zawodowym”, która odbędzie się stacjonarnie w dniu 14 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Elektroniczny formularz rejestracji

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa