IV Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej

W dniach 16- 17 listopada 2023 r. w Płocku odbył się IV Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej, w której wzięli udział Artur Górecki Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Agnieszka Karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Robert Zawadzki przedstawiciel Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Celem spotkania było utrwalanie pamięci narodowej o bohaterskich postawach Męczenników, a także upowszechnianie ich historii, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Dyskusja panelowa z udziałem Agnieszki Karczewskiej – Gzik Kierownika Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Dyskusja panelowa z udziałem Roberta Zawadzkiego Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Dyskusja panelowa z udziałem Artua Górecki Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (zdjęcie źródło https://plock.gosc.pl/gal/pokaz/8571782.Plock-Kongres-108-meczennikow-cz-1/43#gt )

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa