Ceremonia wręczenia Dyplomów Uznania

23 listopada 2023 roku miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów uznania za wyjątkowe zaangażowanie i wysiłki w promowaniu Projektu Edukacyjnego „Kim jestem”. To doniosłe wydarzenie stanowiło punkt kulminacyjny wielomiesięcznej pracy, za którą odpowiedzialne są osoby zasługujące na szczególne wyróżnienie. Ceremonia, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, była również okazją do uhonorowania Tomasza Madeja, Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Agnieszki Karczewskiej-Gzik, Kierownika Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, za ich wyjątkowy wkład w rozwój edukacji i społeczeństwa w Polsce. Dyplomy zostały wręczone także  Robertowi Zawadzkiemu, Jakubowi Zgierskiemu i Katarzynie Mroczkowskiej, którzy wyróżnili się kreatywnością podczas realizacji Projektu Edukacyjnego „Kim jestem”.

Warto podkreślić, że z ramienia Ministra Edukacji i Nauki Dyplomy Uznania wręczał Sławomir Adamiec Dyrektor Generalny. Przyznane wyróżnienia, są rezultatem zaangażowania w organizację i upowszechnianie wspomnianego projektu edukacyjnego. Projekt obejmuje różnorodne moduły, takie jak „Odnaleźć siebie”, czasopismo „WychowujMY!” oraz warsztaty psychoedukacyjne „Wektory życia”. Inicjatywa ta, promowana na terenie całego kraju, zdobyła szczególne uznanie w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim i dolnośląskim.

Dotychczasowe działania zespołu zaangażowanego w realizację projektu zdobyły wysoką ocenę odbiorców, którzy wskazali na jakość edukacyjną i walory wychowawcze. Zespół odpowiedzialny za projekt „Kim jestem” został określony jako merytoryczne zaplecze wartości edukacyjnej, z perspektywą długofalowego wpływu na rozwój polskiej oświaty. Ewidentnie projekt ten nie tylko spełnił swoje cele, lecz także wniósł znaczący wkład w kształtowanie edukacyjnej przyszłości Polski.

Z Lewej Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik WRKSO, Dyrektor Generalny Sławomir Adamiec, Katarzyna Mroczkowska WRKSO, Robert Zawadzki WRKSO, Jakub Zgierski, Źródło zdjęć fotograf ministerialny- Konrad Trześniak wydział prasowy MEIN
Dyrektor Generalny Sławomir Adamiec, Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Źródło zdjęć fotograf ministerialny- Konrad Trześniak wydział prasowy MEIN
Z Lewej Jakub Zgierski, Robert Zawadzki WRSKO, Katarzyna Mroczkowska WRKSO, Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik WRKSO, Źródło zdjęć fotograf ministerialny- Konrad Trześniak wydział prasowy MEIN
Dyrektor Generalny Sławomir Adamiec, Katarzyna Mroczkowska WRKSO, Źródło zdjęć fotograf ministerialny- Konrad Trześniak wydział prasowy MEIN
Dyrektor Generalny Sławomir Adamiec, Robert Zawadzki WRKSO, Źródło zdjęć fotograf ministerialny- Konrad Trześniak wydział prasowy MEIN
Dyrektor Generalny Sławomir Adamiec, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik WRKSO, Źródło zdjęć fotograf ministerialny- Konrad Trześniak wydział prasowy MEIN

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa