Webinarium „Między filozofią a edukacją klasyczną”

Źródło: © kefca Bank zdjęć Photogenica
Źródło: © kefca Bank zdjęć Photogenica

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w webinarium zatytułowanym Między filozofią a edukacją klasyczną. Spotkanie odbędzie się wokół książki prof. dra hab. Włodzimierza Dłubacza, O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości (wyd. Biały Kruk, 2023; wyd. I: 1994).

Webinarium rozpocznie się o godzinie 14.30. Otwiera je prelekcja dra Michała Gołębiowskiego na temat problematyki wychowania do kanonu kultury jako niezbędnej podstawy do kształcenia współczesnego człowieka do myślenia filozoficznego. O godzinie 15.00 nastąpi zasadnicza część spotkania, a więc wykład prof. dra hab. Włodzimierza Dłubacza, Filozofia w szkole dla humanistów, podczas którego zostaną poruszone kwestie związane z pojęciem kultury filozofii jako rygoru myślenia w kategoriach kultury klasycznej oraz racjonalnego, zgodnego z naturą ludzką ideału rozwojowego współczesnego człowieka.

Uczestnicy webinarium:

  • Zapoznają się z pojęciem kanonu kultury jako podstawą dla kształtowania w uczniach prawidłowego rozumienia ról, zadań i celów filozofii.
  • Dowiedzą się, czym różni się filozofia w klasycznym znaczeniu od nowoczesnych definicji tego pojęcia.
  • Nabędą wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń oraz przeszkód w odbiorze klasycznych dzieł filozoficznych.
  • Zapoznają się z kompetencjami oraz wzorcami postaw i przekonań tworzącymi tzw. „kulturę filozoficzną”, która oznacza m.in. samodzielne, świadome i twórcze rozwijanie refleksji o charakterze filozoficznym przez nauczyciela i uczniów.
  • Nabędą wiedzy na temat wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy kanonem kultury klasycznej a zadaniami stojącymi przed współczesną myślą filozoficzną.
  • Dowiedzą się, jakie są podstawowe pojęcia klasycznej filozofii.

 

Zainteresowanych udziałem w webinarium prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem naszej platformy szkoleniowej. Webinarium odbędzie się na platformie Google Meet.

Zaświadczenia o udziale w webinarium będzie można pobrać na platformie szkoleniowej Ośrodka Rozwoju Edukacji po zakończeniu wydarzenia.

Elektroniczny formularz rejestracji

W razie pytań prosimy o kontakt:
dr Michał Gołębiowski, WRKK
e-mail: michal.golebiowski@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00, wew. 204

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa