„Kongres Rozwoju Energii Przyszłości. Zawody Przyszłości” – relacja z wydarzenia

28 września 2023 roku w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie odbył się  „Kongres Rozwoju Energii Przyszłości. Zawody Przyszłości”. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, eksperci z branży energetycznej, naukowcy, dziennikarze, analitycy i przedsiębiorcy dyskutowali o wyzwaniach i szansach związanych m.in. z transformacją energetyczną, rozwojem sztucznej inteligencji i nowych technologii. Ważnym punktem debaty była także kwestia zawodów przyszłości i konieczności dostosowania kształcenia do wyzwań współczesnego świata.

Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy dotyczącej energetyki oraz nowych technologii energetycznych. Uczestnicy konferencji rozmawiali także o przygotowaniu kadr na potrzeby sektora energetycznego oraz nowoczesnej gospodarki.

Ważnym punktem kongresu była dyskusja na temat zawodów przyszłości, rozwoju kompetencji i kształcenia w świecie przesyconym nowymi technologiami, w którym coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja.

Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Rafał Ziemkiewicz dziennikarz
dyskusja panelowa z udziałem Marzeny Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Radosława Brzózki szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Robert Zawadzki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,Ministerstwo Edukacji i Nauki
Marzena Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki, Robert Zawadzki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
dyskusja panelowa z udziałem Tomasza Madeja Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Robert Zawadzki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Radosław Brzózka Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki
prowadzący Kongres Robert Zawadzki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Agnieszka Karczewska -Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE
Marzena Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki, Robert Zawadzki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Marzena Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki, Robert Zawadzki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie,Robert Zawadzki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Marzena Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki, Radosław Brzózka Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki
uczestnicy panelu dyskusyjnego
uczestnicy panelu dyskusyjnego
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Rafał Ziemkiewicz dziennikarz
panel dyskusyjny
panel dyskusyjny

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa