Konferencja ART.DATA – 12-13 września 2023 roku

W dniach 12 – 13 września 2023 roku odbyła się konferencja ART.DATA, zorganizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wydarzenie poświęcone było prezentacji efektów projektów digitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz wykorzystaniu udostępnionych w Internecie zasobów kultury w różnych obszarach.

W panelu dyskusyjnym „Wykorzystanie danych w edukacji” wziął udział Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej. W panelu wzięli udział również przedstawiciele Fundacji Szkoła z Klasą, Studia Filmów Rysunkowych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Tematy które zostały poruszone w panelu to m.in.  wykorzystanie zbiorów a podstawa programowa, edukacja domowa, edukacja formalna i poza formalna; kompetencje nauczycieli, świadomość w zakresie roli technologii informacyjnych; jaka jest efektywność i intensywność wykorzystania danych przez nauczycieli i uczniów/studentów, tworzenie gotowych scenariuszy z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów oraz nowych technologii; cyfryzacja polskiej edukacji – wizja przyszłości.

 

Na zdjęciu Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej, przedstawiciele Fundacji Szkoła z Klasą, Studia Filmów Rysunkowych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Na zdjęciu Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej, przedstawiciele Fundacji Szkoła z Klasą, Studia Filmów Rysunkowych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Na zdjęciu Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej, przedstawiciele Fundacji Szkoła z Klasą, Studia Filmów Rysunkowych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa