Instytut Badań Edukacyjnych współorganizatorem III Kongresu Edukacji Klasycznej

20 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się III Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Akademia Zamojska.

Podczas trzeciej edycji Kongresu prelegenci przedstawią następujące tematy: „Christianitas a edukacja współczesna”, „Klasyczne rozumienie człowieka a edukacja”, „Naturalne kręgi wychowania człowieka”. Zwieńczeniem Kongresu będzie dyskusja „Edukacja klasyczna – szanse, potrzeby, możliwości realizacji” z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Na Kongres zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych
i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Rejestracja będzie trwała do 15 września 2023 roku, a o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowani drogą mailową.

W sprawach związanych z Kongresem prosimy o kontakt z dr. Marcinem Karkutem, z Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE pod numerem telefonu 22/345 37 56 lub drogą mailową marcin.karkut@ore.edu.pl.

Szczegóły na temat programu III Kongresu Edukacji Klasycznej zostaną podane wkrótce. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z relacją filmową z II Kongresu Edukacji Klasycznej.

Elektroniczny formularz rejestracji

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa