EDB – webinarium

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w dwugodzinnym webinarium poświęconym tematyce zagrożeń jako zagadnienie edukacji dla bezpieczeństwa.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej w oświacie, nauczycieli konsultantów Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), doradców metodycznych EDB oraz nauczycieli EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie webinarium poruszone zostaną wybrane zagadnienia dotyczące ewakuacji, postępowania w sytuacjach kryzysowych i ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie poprowadzi mgr inż. pożarnictwa Mateusz Młodzianowski, absolwent Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie, od 10 lat funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie, które organizuje  Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) odbędzie się na platformie ClickMeeting w dniu 01.09.2023 roku w godzinach 16.00 -18.00. Wydarzenie jest bezpłatne i przeznaczone dla 180 uczestników.

Zapraszamy do rejestracji poprzez podany poniżej link, przekazanie informacji innym osobom zainteresowanym oraz zapoznanie się z programem webinarium.

Rekrutacja na szkolenie

Osoba do kontaktu:
Michał Filus tel. 22/345 37 512, e-mail: michal.filus@ore.edu.pl

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa