Delegacja z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Markowej

Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie

W dniach od 8 do 12 sierpnia 2023 r. delegacja z Ośrodka Rozwoju Edukacji w osobach : Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich , Katarzyna Mroczkowska – pracownik WRKSO, Robert Zawadzki – pracownik Wydziału Upowszechniania Zasobów i Artur Wyroślak – pracownik WUZ przebywają na terenie Markowej na Podkarpaciu w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Rodzina Ulmów” . Przedsięwzięcie związane jest z planowaną Beatyfikacją Rodziny Ulmów przewidzianą na 10.09.2023 r. W chwili obecnej trwają nagrania do filmów edukacyjnych w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, do których załączony będzie materiał dydaktyczny w postaci scenariuszy zajęć. Po opracowaniu w/w pakietu edukacyjnego treści zostaną zaimplementowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej MEiN/ORE.

Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, dr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, dr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Katarzyna Mroczkowska pracownik WRKSO, Robert Zawadzki pracownik WUZ oraz ddr Marcin Chorązki Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa