Wiara, poczciwość, sumienie. W 450. Rocznicę uchwalenia Konfederacji warszawskiej

20 lipca 2023 r. Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE zorganizował webinarium „Wiara, poczciwość, sumienie. W 450. rocznicę uchwalenia Konfederacji warszawskiej”. W ramach szkolenia dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka (prof. KUL), adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej, wygłosiła dwa referaty: „Staropolska tolerancja i jej korzenie” oraz „Konfederacja warszawska (1573) – o jedność Rzeczypospolitej i pokój religijny”, w których omówione zostały zarówno polskie tradycje tolerancyjne oraz istota oddolnej inicjatywy szlacheckiej, jaką była Konfederacja warszawska.

W webinarium wzięło udział ponad 30 nauczycieli historii, WOS/HiT oraz innych przedmiotów humanistycznych.

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa