„Zamek Królewski w Warszawie. Tu mówi Matejko” – konkurs plastyczny

Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie zaprosił uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko”. Zadaniem konkursowym było stworzenie przez dzieci prac inspirowanych obrazami Jana Matejki z zamkowej kolekcji, m.in. Batory pod Pskowem, Kazanie Skargi, Rejtan, upadek Polski i Konstytucja Trzeciego Maja. Oferta kierowana była do szkół podstawowych, świetlic, domów kultury i ognisk plastycznych.

Honorowymi patronami konkursu byli: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowiecki Kurator Oświaty i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs znalazł się na tegorocznym wykazie zawodów Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2 czerwca 2023 roku obyła się gala finałowa na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której zostały rozdane nagrody .

Galę rozpoczęła przywitaniem Gości Monika Przykowską z Działu Edukacji, a następnie wystąpił z przemówieniem prof. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego.

Głos zabrała także dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa.

Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wręczył nagrodę dla uczestnika konkursu.

Uczestnicy na zakończenie gali zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, grę terenową, a opiekunowie na Zwiedzanie Zamku.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach plastycznych!

Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Uczestnicy gali - „Zamek Królewski w Warszawie. Tu mówi Matejko” - konkurs plastyczny
Uczestnicy gali - „Zamek Królewski w Warszawie. Tu mówi Matejko” - konkurs plastyczny
Uczestnicy gali - „Zamek Królewski w Warszawie. Tu mówi Matejko” - konkurs plastyczny
Uczestnicy gali - „Zamek Królewski w Warszawie. Tu mówi Matejko” - konkurs plastyczny
Uczestnicy gali - „Zamek Królewski w Warszawie. Tu mówi Matejko” - konkurs plastyczny

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa