XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

od lewej: prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Agnieszka Karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
od lewej: prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Agnieszka Karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

W czwartek, 1 czerwca 2023 r. , w Sali Posiedzeń Sejmu odbyły się obrady  Sejmu Dzieci i Młodzieży. Była to  XXIX sesja SDiM, z wiodącym tematem : „Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat — o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim”.

Organizatorem SDiM jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą: Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentowane przez  prof. Włodzimierza Bernackiego Sekretarz Stanu, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowany przez Tomasza Madeja Dyrektora.

Dyrektor ORE w swym wystąpieniu przywołał bohaterską postać Krystyny Budnickiej jako przykład postawy patriotycznej stanowiącej inspirację w działaniu dla polskiej młodzieży oraz życzył  owocnych obrad wszystkim uczestnikom XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

od lewej: prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Agnieszka Karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki
dolny rząd z lewej : prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Wawrzyniec Roch Kowalski Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki Rząd góny z lewej : Agnieszka Karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Sala posiedzeń Sejmu – Obrady XXIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Wawrzyniec Roch Kowalski Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki Rząd góny z lewej : Agnieszka Karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Elżbieta Witek - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa