Webinarium – Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Zapraszamy na II edycję webinarium pn. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Jest ono skierowane do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. na platformie Google Meet.

Cele szkolenia:

  1. Wsparcie nauczycieli w zakresie form, metod, technik i środków dydaktycznych stosowanych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
  1. Aktualizacja wiedzy w obszarze WDŻ.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli lub w szkole.

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.
Osoby przyjęte do udziału w webinarium otrzymają w dniu szkolenia link do platformy Google Meet.

Rekrutacja jest możliwa do 29.06.2023 r.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa