Seminarium Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie – „Zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje rynkowe w budownictwie wynikające ze zmian zachodzących w sektorze”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – Tomasz Madej
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie - Tomasz Madej

25 maja w Radomiu odbyło się seminarium Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie pn. „Zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje rynkowe w budownictwie wynikające ze zmian zachodzących w sektorze”.

Celem seminarium było zaprezentowanie prac i rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w zakresie identyfikacji nowych potrzeb w zakresie umiejętności i kompetencji w budownictwie, nowych opisów kwalifikacji rynkowych i Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ) w sektorze oraz rekomendacji dotyczących zmian w Sektorowej Ramie Kwalifikacji w Budownictwie.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji omówił zagadnienia związane z programami dodatkowych umiejętności zawodowych w budownictwie. Ponadto przedstawił główne kierunki programu FERS na lata 2022 – 2027 w obszarze szkolnictwa branżowego

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele sektora. budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa, stowarzyszeń zawodowych, izb rzemieślniczych, środowiska akademickiego, szkół budowlanych, placówek doskonalenia nauczycieli, rozwoju zawodowego oraz instytucji rynku pracy.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa