Konferencja podsumowująca realizację projektu „skills4ami – Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości”

W dniu 30 maja 2023 roku odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację projektu „skills4ami – Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości”.

Celem konferencji była prezentacja rezultatów projektu skills4ami, międzynarodowych przykładów dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego oraz dyskusja na temat synergii między szkołami a rynkiem pracy.

Organizatorem konferencji była Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. Podczas konferencji Pan Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawił prezentację dotyczącą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Ponadto wziął udział w panelu dyskusyjnym Przemysł i szkolnictwo branżowe – jak połączyć siły i osiągnąć efekt synergii?

Uczestnicy konferencji „skills4ami – Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości”
Uczestnicy konferencji „skills4ami – Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości”
Uczestnicy konferencji „skills4ami – Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości”

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa