Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydatów na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), w Luksemburgu (Luksemburg I)

  1. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I),
  2. nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I),
  3. nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  4. nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  5. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  6. nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  7. nauczyciela biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  8. nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  9. nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  10. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa