16 maja – XIII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, zapraszają  dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli i wychowawców na  XIII Ogólnopolski „Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie- w trosce o dobro dzieci i młodzieży”, Kongres odbędzie się 16 maja w Kampusie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 od godz. 11.00

Przygotowaliśmy dla Państwa inspirujące, bogate w treści wystąpienia osób o uznanym dorobku naukowym, znanych osób życia publicznego promujących wartości rodziny i wychowania oraz forum dyskusyjne praktyków, mających wysoką skuteczność w realizacji zajęć. Nawiązując do obowiązujących w bieżącym roku szkolnym kierunków polityki oświatowej, będziemy poszukiwać inspiracji dla efektywnej realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie, aby treści zawarte w programie WDŻ docierały do jak największej liczby uczniów.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja  uczestników odbywa się poprzez formularz. Termin rejestracji upływa 12 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Elektroniczny formularz rejestracji

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa