Zakoduj historię przyszłości! Pierwszy hackathon Instytutu Pamięci Narodowej

Źródło: https://bnt.ipn.gov.pl/histhack/
Źródło: https://bnt.ipn.gov.pl/histhack/

W dniach 13–14 kwietnia 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej w ramach Kongresu Pamięci Narodowej organizuje HISTHACK – maraton programowania dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W przedsięwzięciu udział wziąć mogą sześcioosobowe grupy, składające się z 5 uczniów tej samej szkoły oraz nauczyciela reprezentującego tę samą placówkę. Pasjonaci nowych technologii i najnowszej historii Polski na zgłoszenie swoich grup mają czas od 17 lutego do 14 marca 2023 roku.

Hackathon, czyli maraton programowania w konkursowej formule, polega na pracy w interdyscyplinarnych zespołach, sprzyjając tym samym rozwijaniu kreatywności młodych ludzi. Wyniki raportu „Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych” wskazały na to, jak dużą chęć zaangażowania w tworzenie nowych rozwiązań edukacyjnych, również tych dotyczących nauczania historii, mają nowe pokolenia. Pierwsza edycja HISTHACK jest kolejnym krokiem IPN w kierunku zrozumienia potrzeb nowych pokoleń w zakresie edukacji historycznej oraz poprzez zaangażowanie uczniów do stworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych, łączy świat rzeczywisty i cyfrowy oraz obszar edukacji i zabawy.

Zadaniem uczestników w ramach pierwszego etapu konkursu będzie opracowanie koncepcji scenariusza historyczno-edukacyjnej gry komputerowej związanej z historią Polski w latach 1917-1990. Inspiracją dla twórców scenariusza może być pierwszy projekt gamingowy Instytutu Pamięci Narodowej – „Gra Szyfrów”, która w 2022 r. została włączona do programu nauczania jako treści rekomendowane.

Powołane przez IPN jury wyłoni po jednej drużynie z każdego województwa. Zwycięzcy I etapu otrzymają nagrodę w wysokości 4 000 zł brutto (więcej informacji w regulaminie) i zostaną zaproszeni do udziału w II etapie konkursu, który odbędzie się w dniach 13–14 kwietnia 2023 r. na organizowanym na Stadionie Narodowym Kongresie Pamięci Narodowej. W ciągu dwóch dni hackathonu uczestnicy wydarzenia w godzinach 9:00–17:00 będą musieli znaleźć rozwiązanie na nowe wyzwanie, które postawi przed nimi Organizator, a o którym dowiedzą się na starcie imprezy.

Nagrody dla uczestników i ich szkół:

I miejsce: Gogle Oculus Quest II dla każdego z uczestników i 3 zestawy gogli dla szkoły

II miejsce: Vouchery podarunkowe o wartości 500 zł i gogle Oculus Quest II dla szkoły

III miejsce: Vouchery podarunkowe o wartości 250 zł i gogle Oculus Quest II dla szkoły

Weź udział w hackathonie organizowanym przez IPN. Zakoduj historię przyszłości.

Więcej informacji o hackathonie.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa