XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Źródło: gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Źródło: gov.pl/web/edukacja-i-nauka

28 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół. Już za tydzień zostanie opublikowany temat tegorocznej edycji, regulamin udziału w projekcie oraz informacje o tym, w jaki sposób należy wykonać zdanie rekrutacyjne – w formie przewodnika. Informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej. Zachęcamy także do śledzenia oficjalnej strony SDiM na Facebooku .

Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa