Wizyta przedstawicieli ORE w Krakowie i Miechowie

Delegacja z ORE przed pomnikiem Macieja Miechowity
Delegacja z ORE przed pomnikiem Macieja Miechowity
Delegacja z ORE przed pomnikiem Macieja MiechowityDelegacja z ORE przed pomnikiem Macieja Miechowity

W dniach 10–11 lutego 2023 r. Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE: Agnieszką Karczewską-Gzik – kierownikiem wydziału i dr Marcinem Karkutem – starszym specjalistą w WRKSO spotkali się z przedstawicielami Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Następnie odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miechowa – Dariuszem Marczewskim oraz ks. Franciszkiem Siarkiem – proboszczem parafii Grobu Bożego w Miechowie  i Stanisławem Osmendą – Komandorem Zakonu Bożogrobców.

Celem wizyt delegacji z ORE było omówienie organizacji konferencji „Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca”, która zaplanowana jest w drugiej połowie kwietnia br. w Krakowie.

O szczegółach konferencji będziemy Państwa informować w najbliższym czasie na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Delegacja z ORE przed pomnikiem Macieja Miechowity
Od lewej: Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), ks. Franciszek Siarek – Proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie, Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, dr Marcin Karkut – starszy specjalista Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, Stanisław Osmenda – Komandor Zakonu Bożogrobców w Miechowie
Przed najstarszą w Europie repliką grobu Chrystusa w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie
Bazylika Grobu Bożego w Miechowie
Krużganek prowadzący do kaplicy Grobu Bożego w Miechowie
Siedziba polskiego zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa