Konferencja „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”

Źródło: https://photogenica.pl
Źródło: https://photogenica.pl

Projekt pozakonkursowy Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu II, zaprasza do udziału w konferencji „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”, która odbędzie się w dniach 30–31 stycznia 2023 r. w Warszawie (Warsaw Plaza Hotel ul. Łączyny 5, Warszawa).

Konferencja jest poświęcona upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, poszerzeniu wiedzy uczestników na temat możliwości i form interwencji kryzysowej na poziomie szkoły, a także budowania przyjaznego środowiska wspierającego, w którym istotna jest dbałość o dobrostan uczniów.

Podczas wydarzenia Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą przedstawią działania, jakie realizują na rzecz wsparcia uczniów w środowisku szkolnym.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, przedszkoli i szkół oraz placówek systemu oświaty i instytucji działających na rzecz edukacji włączającej.

Elektroniczny formularz rejestracji

W drugim dniu konferencji (31 stycznia 2023 r.) przewidziane są warsztaty, podczas których zostaną poruszone zagadnienia istotne z perspektywy budowania środowiska wspierającego uczniów. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dwóch z czterech zaproponowanych tematów. Grupa to maksymalnie 40 osób.

Prosimy o zapisanie się na wybrane dwa warsztaty (z uwzględnieniem dostępności godzinowej, czyli jeden warsztat w godzinach 11.15–12.45, a drugi w godzinach 13.00–14.30) poprzez wypełnienie formularza przypisanego do poszczególnych grup warsztatowych według poniższego harmonogramu.

Praca w grupach 

(każdy warsztat trwa 90 min, po nim następuje przejście do kolejnego warsztatu –

realizowane są one równolegle, w 4 grupach, do wyboru )

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
11.15–12.45Temat: Rola szkoły w profilaktyce zachowań ryzykownych/w profilaktyce zdrowia psychicznegoTemat: Architektura dobrych emocji w szkoleTemat: Możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie szkołyTemat: Plasterki na tęsknotę czyli literatura leczy duszę (trauma, depresja)
13.00–14.30Temat: Rola szkoły w profilaktyce zachowań ryzykownych/w profilaktyce zdrowia psychicznegoTemat:  Architektura dobrych emocji w szkoleTemat: Możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie szkołyTemat: Plasterki na tęsknotę czyli literatura leczy duszę (trauma, depresja)

Serdecznie zapraszamy

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa