Google partnerem projektu

logo Google wraz z opisem po prawej stronie: Google For Education
logo Google wraz z opisem po prawej stronie: Google For Education

W związku z dynamicznie rozwijającym się środowiskiem cyfrowym oraz z dbałości o pozyskiwanie przez uczestników projektu jak najbardziej aktualnych i najwyższej jakości rozwiązań, partnerem technologiczno-edukacyjnym projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został Google For Education. Nie bez powodu wybraliśmy firmę Google, jest ona liderem technologicznym i największym innowatorem w sektorze edukacji na Świecie. W ramach współpracy, partner projektu, będzie dostarczał uczestnikom najlepszych praktyk z wykorzystania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych opartych o chmurę Google oraz inne praktyki cyfrowe wspomagające edukację zdalną, hybrydową oraz metody przydatne w kształceniu stacjonarnym. Uczestnictwo w projekcie, to nie tylko rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli opartych na dotychczasowych doświadczeniach, ale także możliwość nabycia ogólnoświatowej certyfikacji Google for Education, otwierającej nowe możliwości zawodowe dla nauczycieli i trenerów.

Jakie kierunki wyznacza udział w projekcie?

 • PRZYSZŁOŚĆ – doskonalenie kompetencji przyszłości, m.in. umiejętności korzystania
  z informacji i danych, rozwiązywania problemów z zastosowaniem narzędzi cyfrowych,
  umiejętności w zakresie współpracy i komunikacji.
 • ROZWÓJ – rozwijanie krytycznego i analitycznego myślenia, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem TIK.
 • TECHNOLOGIA – zapoznanie z pakietem nowych narzędzi i zasobów ICT, zrozumienie rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej, budowanie potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.
 • INSPIRACJA – dzielenie się innowacyjnymi pomysłami na pracę z uczniami, tworzenie przestrzeni do wymiany pomysłów i spotkań w gronie praktyków, umożliwienie dostępu do autorskich materiałów z szerokiego zakresu edukacji ICT, raportów i badań, w tym również z obszaru psychospołecznych aspektów edukacji zdalnej.
 • WSPARCIE – pomoc w przygotowaniu publikacji i jej promocji w środowisku oświatowym, dzięki którym instytucje oświatowe i edukacyjne mogą się podzielić innowacyjnymi pomysłami na pracę z dziećmi i młodzieżą. Zapewnienie wparcia doświadczonych wykładowców, trenerów, konsultantów.
 • ELASTYCZNOŚĆ – każdy uczestnik w dogodnym dla siebie czasie może eksplorować zasoby i
  wykonywać zdania w dowolnej kalibracji.

Dzięki WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ uczestnicy projektu będą:

 • Mieli możliwość publikacji autorskiego materiału.
 • Elastycznie poruszali się na rynku pracy i nauczą swoich podopiecznych jak to robić.
 • Znali najnowsze trendy, raporty z badań i kierunki rozwoju edukacji na świecie, na
  podstawie doświadczeń liderów edukacji.
 • Radzili sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Mieli dostęp do autorskich materiałów i licznych zasobów cyfrowych.
 • Wzbogacą swój warsztat o atrakcyjne pomysły na lekcje, innowacje pedagogiczne
  i projekty.
 • Poznają nowoczesne narzędzia cyfrowe do realizacji i zarządzania projektami,
  współpracy, komunikacji, rozwiazywania problemów.
 • Zgłębią temat dostępu do danych, korzystania i zarządzania nimi.

Zapraszamy do współpracy
Najbliższe spotkanie dla zainteresowanych jednostek już 13 stycznia o godz.10.00.

Szczegóły spotkania

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa