160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Źródło: Autorstwa Artur Grottger – pinakoteka, Domena publiczna, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1822760
Źródło: Autorstwa Artur Grottger - pinakoteka, Domena publiczna, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1822760

22 stycznia 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – narodowowyzwoleńczego  zrywu skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym w XIX wieku po rozbiorach, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców z wszystkich warstw społeczeństwa. Walki trwały do jesieni 1864 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa