Seminarium „Staże uczniowskie a kompetencje pracowników branży transportu kolejowego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Tomasz Madej
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej

W dniach 13 – 14 grudnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbyło się seminarium pn. Staże uczniowskie a kompetencje pracowników branży transportu kolejowego

Seminarium – zorganizowane dla nauczycieli i pracodawców z całego kraju – miało na celu rozpowszechnianie rezultatów projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu było dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów: technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa kolejowego oraz ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych.

Tomasz Madej – p.o Dyrektor ORE – wygłosił przemówienie dotyczące roli Ośrodka Rozwoju Edukacji w promowaniu szkolnictwa branżowego.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej
Uczestnicy seminarium "Staże uczniowskie a kompetencje pracowników branży transportu kolejowego"
Uczestnicy seminarium "Staże uczniowskie a kompetencje pracowników branży transportu kolejowego"
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej
Uczestnicy seminarium "Staże uczniowskie a kompetencje pracowników branży transportu kolejowego"

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa