XXXVI seminarium szkoleniowe w Yad Vashem

Od lewej: Richelle Budd-Kaplan, dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Yad Vashem; Tomasz Pitucha, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji; dr Gilad Olshteyn, dyrektor Szkoły Yad Vashem; Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE; dr Noa Mkayton, kierownik Wydziału Międzynarodowych Szkoleń dla Nauczycieli w Szkole Yad Vashem; Katarzyna Czerwonogóra, koordynator programu
Od lewej: Richelle Budd-Kaplan, dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Yad Vashem; Tomasz Pitucha, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji; dr Gilad Olshteyn, dyrektor Szkoły Yad Vashem; Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE; dr Noa Mkayton, kierownik Wydziału Międzynarodowych Szkoleń dla Nauczycieli w Szkole Yad Vashem; Katarzyna Czerwonogóra, koordynator programu

W dniach 7–13 listopada 2022 r. grupa nauczycieli z różnych części Polski wzięła udział w seminarium szkoleniowym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Seminarium, dotyczące metodyki nauczania o Holokauście, a także historii i kultury Izraela, zorganizowane zostało przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Seminarium rozpoczęło się od dwudniowego szkolenia w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Uczestnicy mieli wówczas okazję zwiedzić wystawę stałą w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz wysłuchać wykładów na temat państwa Izrael, relacji między Polakami a Żydami w czasie II wojny światowej oraz norm społeczno-kulturowych w Izraelu.

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele szkół podstawowych i średnich, szczególnie zaangażowani w edukację o Holokauście. Wśród uczestników była także delegacja ORE – Tomasz Pitucha, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, oraz Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. 10 listopada odbyło się spotkanie delegacji ORE z dyrekcją Instytutu Yad Vashem oraz z przedstawicielką Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu p. Magdaleną Kukułą, w którym poruszano kwestie dalszej współpracy.

Koordynatorem programu jest Katarzyna Czerwonogóra z Instytut Yad Vashem, a jej odpowiednikiem ze strony ORE dr Marcin Karkut.

Katarzyna Czerwonogóra i dziennikarz Arie Golan
Uczestnicy szkolenia przed wejściem na Górę Herzla
Prelegenci: Haggai Kimmelman i Katarzyna Czerwonogóra
Uczestnicy XXXVI szkolenia dla nauczycieli w Yad Vashem
Od lewej stoją: Magdalena Kukuła, Tomasz Pitucha, Agnieszka Karczewska-Gzik
Uczestnicy XXXVI szkolenia dla nauczycieli w Yad Vashem
Od lewej: Richelle Budd-Kaplan, dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Yad Vashem; Tomasz Pitucha, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji; dr Gilad Olshteyn, dyrektor Szkoły Yad Vashem; Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE; dr Noa Mkayton, kierownik Wydziału Międzynarodowych Szkoleń dla Nauczycieli w Szkole Yad Vashem; Katarzyna Czerwonogóra, koordynator programu

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa