Konferencja „Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji „Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się online 8 grudnia 2022 r.

Cele konferencji:

  • zapoznanie z założeniami nowego modelu kompleksowej wczesnej pomocy dziecku i rodzinie;
  • upowszechnianie proponowanych zmian systemowych w kierunku zintegrowania działań w zakresie wsparcia małego dziecka i rodziny w środowisku;
  • upowszechnienie informacji dotyczących profilaktyki, włączenia społecznego, synergii działań międzyresortowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, WOKRO, przedszkoli i szkół oraz placówek systemu oświaty, żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dzieci do lat 3, a także liderów WWR.

Elektroniczny formularz zapisu

 

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa